Tip เปิดออเดอร์ยังไงให้ได้สินค้าทันก่อนวันชาติจีน

ในระหว่างช่วงวันหยุดชาติจีน ลูกค้ายังสามารถเปิดออดอร์เข้ามาเพื่อต่อคิวสั่งซื้อได้ตามปกติ!!