1.กรอกรหัสคูปอง

2.กดปุ่ม ตรวจสอบ

3.กรอกรหัสชำระเงิน

4.กดปุ่ม ชำระเงิน