BAOBAO 3.3 DOUBLE SALE

วันที่ 1-3 มีนาคม 2566
 
 

ต่อที่ 1
 ลดค่าขนส่งทางรถ(ช่องทางใหม่)
ค่าขนส่ง 35 บาท/Kg.
ลดค่าขนส่งทางเรือ
ค่าขนส่ง 30 บาท/Kg.
ต่อที่ 2
แจกคูปองส่วนลดค่าขนส่ง 3 ใบ
- คูปอง 150 บาท (ขั้นต่ำ750 บาท) 
- คูปอง 100 บาท (ขั้นต่ำ 500 บาท)
-คูปอง 50 บาท (ขั้นต่ำ250 บาท
 
เงื่อนไข
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินในช่องทางปกติของสินค้าทั่วไปทางรถ และช่องทางเรือ ที่คิดค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริง
2.เงื่อนไขการเปิดออเดอร์
2.1 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาและชำระเงิน ภายในวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 เท่านั้น
2.2 แจ้งเติมเงินภายในเวลา 17.00 น.
2.3 วันสุดท้ายของกิจกรรมโปรโมชั่น วันที่ 3 มีนาคม 2566 ให้ตัดยอดชำระค่าสินค้าในออเดอร์ด้วยตนเองก่อน เวลา 18.00 น.
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า 1 รหัสต่อ 1 สิทธิ์
4. สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

เงื่อนไขการรับคูปอง
1. คอมเม้นเลขรหัสสมาชิกใต้โพสนี้เพื่อรับคูปองส่วนลดค่าขนส่ง 3 ใบ
2. 1 รหัสสมาชิกต่อ 1 สิทธิ์ 
3. คูปอง 1 ใบสามารถใช้ได้ 1 ออเดอร์เท่านั้น
------------------------------------------------------
รับสิทธิ์คลิก!! 
 สมัครสมาชิก: https://www.taobaocargo.com/
 E-mail : tc@taobaocargo.com 
 Twitter : https://twitter.com/Tc_Taobaocargo
 Call center : 080-003-3939 

#Baobaocargo #เป่าเปาคาร์โก้ #taobao #tmall #ทีมอลล์ #นำเข้าสินค้าจากจีน #สั่งซื้อสินค้าจากจีน #สั่งของจีนจากเถาเป่า #สั่งของจากจีน1688 #สั่งของจากจีนtmall #สินค้าจีนน่าสนใจ #เว็บสั่งของจีน #แนะนำสินค้าจากจีน #สินค้าจีนราคาถูก