ลดค่าขนส่งทางรถ

 - สินค้าทุกประเภท เหมาราคาเดียว 29 บาท/Kg.


เงื่อนไข 

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์และชำระเงินในช่องทางทั่วไป ที่คิดค่าใช้จ่ายตามน้ำหนักจริง

2.เงื่อนไขการเปิดออเดอร์

2.1 คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาและชำระเงินภายในวันที่   6 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น

2.2 แจ้งเติมเงินภายในเวลา 17.00 น.

2.3 วันสุดท้ายของกิจกรรมโปรโมชั่นวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ให้ตัดยอดชำระค่าสินค้าในออเดอร์ด้วยตนเองก่อน เวลา 18.00 น.

3. กรณีทางบริษัทมีการจัดโปรโมชั่นมากกว่า 1 โปร ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เพียงโปรโมชั่นเดียวเท่านั้น
4. 
สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ◼ สมัครสมาชิก: https://www.taobaocargo.com/

 ◼ E-mail : tc@taobaocargo.com

 ◼ Twitter : https://twitter.com/Tc_Taobaocargo

 ◼ Call center : 080-003-3939

 ◼ Tiktok : Baobao_Thailand